Products

2021 Georgian Nagomari Black Tea

121 Kč / 50 g
  • New

2021 Georgian Nagomari Green Tea

121 Kč / 50 g
  • New

Golden Crown Tie Guan Yin | Te Ji Qing Xiang Tie Guan Yin

424 Kč / 50 g
  • New

2021 Tian Mu Shan pre-Qing Ming Dragon Well ORGANIC | Qing Ming Tian Mu Shan Long Jing

344 Kč / 50 g
  • New

Taiwan Red Oolong | Hong Wu Long

208 Kč / 50 g
  • New

2021 Jade Snail | Cui Luo

147 Kč / 50 g
  • New

2021 Sun-dried Pu-erh Tea Buds | Pu Er Bai Ya

234 Kč / 50 g
  • New

Traditional Wuyi Oolong | Wu Yi Shan Yi Chuan Wu Long

208 Kč / 50 g
  • New

2017 Yunnan Old Tree White Peony ORGANIC | Bai Mu Dan Lao Bai Cha

190 Kč / 50 g

Supreme Black Yunnan STGFOP ORGANIC | Yun Nan Te Ji

121 Kč / 50 g

2017 Old Tree Yunnan Silver Needle | Yun Nan Lao Shu Bai Hao Yin Zhen

250 Kč / 50 g

2015 Palace Pu-erh ORGANIC | Gong Ting Pu Er - cake 357 g

190 Kč / 50 g

2019 Bulangshan Weidong Old Tree Sheng Pu-erh | Bu Lang Shan Wei Dong Sheng Cha - Cake 200 g

208 Kč / 50 g

Early Harvest Old Tree Yunnan Black Tea ORGANIC | Zao Chun Lao Shu Tou Cai Hong Cha

234 Kč / 50 g

Yunnan Golden Needles ORGANIC | Dian Hong Jin Zhen

208 Kč / 50 g

2015 Palace Pu-erh ORGANIC | Gong Ting Pu Er - cake 200 g

190 Kč / 50 g

2020 Yunnan Old Tree White Dew ORGANIC | Gu Shu Bai Lu - cake 200 g

208 Kč / 50 g

2015 Ripe Simao Special Grade Pu-erh ORGANIC | Te Ji Pu Er Tuo Cha - Bun 100 g

234 Kč / Nest 100 g

Guilin Osmanthus Black Tea | Gui Hua Hong Cha

121 Kč / 50 g

White Monkey | Bai Mao Hou

147 Kč / 50 g

Wuyi Old Tree Water Sprite | Lao Cong Shui Xian

424 Kč / 50 g

2014 Bingdao Old Tree Sheng Pu-erh | Bing Dao Sheng Pu Er - Cake 200 g

208 Kč / 50 g

2015 Ripe Simao Special Grade Pu-erh Mini Buns ORGANIC | Te Ji Pu Er Mini Tuo Cha

121 Kč / 50 g