Oolong

Wuyi Old Tree Water Sprite | Lao Cong Shui Xian

257 Kč / 50 g
  • New

Guangxi Volcano Oolong | Bai Se Huo Shan Wu Long

321 Kč / 50 g

Water Sprite of Wuyi ORGANIC | Wu Yi Shui Xian

147 Kč / 50 g

Shizuoka Koshun Oolong | Shimizu Koshun Uroncha

234 Kč / 50 g

Taiwan Hong Shui Oolong | Hong Shui Wu Long

163 Kč / 50 g

Taiwan Mei Shan Jin Xuan Oolong

190 Kč / 50 g

Great Red Robe from Wuyi ORGANIC | Wu Yi Da Hong Pao

250 Kč / 50 g
  • Out of stock

Traditional Iron Goddess ORGANIC | You Ji Tie Guan Yin

234 Kč / 50 g

Jade Iron Goddess ORGANIC | Zheng Wei Tie Guan Yin

234 Kč / 50 g

Blackwood Dragon - Iron Goddess Branches | Xiang Long Gu

234 Kč / 50 g

Taiwan Oriental Beauty - Bai Hao Oolong | Dong Fang Mei Ren

321 Kč / 50 g

Phoenix of Guangdong | Feng Huang Dan Cong

430 Kč / 75 g

Taiwan Frozen Peak Oolong | Tai Wan Dong Ding Wu Long

147 Kč / 50 g

Great Red Robe from Wu Yi | Da Hong Pao

1 035 Kč / 50 g