Tchajwan

Taiwanský Červený Oolong | Hong Wu Long

208 Kč / 50 g

VALUE SADA - Bílý porcelánový gaiwan, slíváček a dvě misky

1 154 Kč /
  • Sada

Bílý porcelánový gaiwan 150 ml

528 Kč / 1 ks

Bílá porcelánová miska 75 ml

140 Kč / 1 ks

Bílý porcelánový slíváček 200 ml

528 Kč / 1 ks

Taiwanský Lapsang Souchong | Tai Wan Zheng Shan Xiao Zhong

121 Kč / 50 g
Taiwanský divoký černý čaj... Taiwanský divoký černý čaj...

Taiwanský divoký černý čaj | Shan Cha

383 Kč / 50 g

Taiwanský černý ze Shanlinxi | Shan Lin Xi Hong Cha

344 Kč / 50 g

Taiwanský Hong Shui Oolong | Hong Shui Wu Long

163 Kč / 50 g

Taiwanský Mei Shan Jin Xuan Oolong

190 Kč / 50 g

Taiwanský černý Wuyi | Wu Yi Hong Cha

321 Kč / 50 g

Taiwanský černý Jin Xuan | Jin Xuan Hong Cha

321 Kč / 50 g

Taiwanský pečený Oolong Rudý nefrit GABA | Hong Yu Wu Long

277 Kč / 50 g

Taiwanský Rudý nefrit z Yu Chi TTES18 | Yu Chi Hong Yu Hong Cha

321 Kč / 50 g

Taiwanský Oolong Čtyři roční období | Si Ji Chun Wu Long

147 Kč / 50 g

Orientální kráska z Taiwanu - Bai Hao Oolong| Dong Fang Mei Ren

321 Kč / 50 g

Oolong Zmrzlý vrch z Taiwanu | Tai Wan Dong Ding Wu Long

147 Kč / 50 g