Tchajwan

Taiwanský divoký černý čaj | Shan Cha

383 Kč / 50 g

Taiwanský černý ze Shanlinxi | Shan Lin Xi Hong Cha

344 Kč / 50 g

Taiwanský Hong Shui Oolong | Hong Shui Wu Long

163 Kč / 50 g

Taiwanský Mei Shan Jin Xuan Oolong

190 Kč / 50 g

Taiwanský černý Wuyi | Wu Yi Hong Cha

321 Kč / 50 g

Taiwanský černý Jin Xuan | Jin Xuan Hong Cha

321 Kč / 50 g

Orientální kráska z Taiwanu - Bai Hao Oolong| Dong Fang Mei Ren

321 Kč / 50 g