Pu Er

2019 Bai Ying Shan Mao Cha ze starých stromů | Bai Ying Shan Gu Shu Mao Cha

518 Kč / 50 g

2014 Palácový Pu Er | Gong Ting Pu Er

190 Kč / 50 g

2009 Huigan Sheng Pu Er koláč z Mengku | Yunnan Mengku Huigan Bingdao

518 Kč / 50 g

2013 Pu Er Special z Yunnanu | Cang Jiu Pu Er

147 Kč / 75 g

Bílá růže z Yunnanu WILD ORGANIC | Yun Nan Bai Mei

424 Kč / 37,5 g
  • Vyprodáno