Pu Er

2019 Zelený Puer ze starých stromů v Baiyingshan | Bai Ying Shan Lao Shu Sheng Pu Er Pu Er Bing 200 g

208 Kč / 50 g
  • Nové

2014 Zelený Puer ze starých stromů v Bingdao | Bing Dao Sheng Pu Er Bing 200 g

208 Kč / 50 g
  • Nové

2015 Tmavý Special Puer ze Simao - malá hnízda ORGANIC | Te Ji Pu Er Mini Tuo Cha

121 Kč / 50 g
  • Nové

2019 Zelený Puer ze starých stromů v Matai | Ma Tai Sheng Pu Er Bing 200 g

208 Kč / 50 g

2019 Bai Ying Shan Mao Cha ze starých stromů | Bai Ying Shan Gu Shu Mao Cha

518 Kč / 50 g

2014 Palácový Pu Er | Gong Ting Pu Er

190 Kč / 50 g

2009 Huigan Sheng Pu Er koláč z Mengku | Yunnan Mengku Huigan Bingdao

518 Kč / 50 g

2013 Pu Er Special z Yunnanu | Cang Jiu Pu Er

147 Kč / 75 g

Qing Yuan Ming Pu Er lisovaný do malých hnízd | Qing Yuan Ming Pu Er Tuo Cha

121 Kč / 10 ks

Bílá růže z Yunnanu WILD ORGANIC | Yun Nan Bai Mei

424 Kč / 37,5 g
  • Vyprodáno