Oolong

Zlatá koruna Železné bohyně | Te Ji Qing Xiang Tie Guan Yin

424 Kč / 50 g
  • Nové

Taiwanský Červený Oolong | Hong Wu Long

208 Kč / 50 g
  • Nové

Tradiční Wuyi Oolong | Wu Yi Shan Yi Chuan Wu Long

208 Kč / 50 g
  • Nové

Vodní víla ze starých stromů ve Wuyi | Lao Cong Shui Xian

424 Kč / 50 g

Sopečný Oolong z Guangxi | Bai Se Huo Shan Wu Long

321 Kč / 50 g

Shizuoka Koshun Oolong | Shimizu Koshun Uroncha

234 Kč / 50 g

Taiwanský Hong Shui Oolong | Hong Shui Wu Long

163 Kč / 50 g

Taiwanský Mei Shan Jin Xuan Oolong

190 Kč / 50 g

Velké rudé roucho z Wuyi ORGANIC | Wu Yi Da Hong Pao

250 Kč / 50 g

Tradiční Železná bohyně ORGANIC | You Ji Tie Guan Yin

234 Kč / 50 g

Nefritová Železná bohyně | Qing Xiang Tie Guan Yin

234 Kč / 50 g

Darjeeling Giddapahar Oolong - 2. sklizeň

234 Kč / 50 g

Taiwanský Oolong Čtyři roční období | Si Ji Chun Wu Long

147 Kč / 50 g

Orientální kráska z Taiwanu - Bai Hao Oolong| Dong Fang Mei Ren

321 Kč / 50 g

Fénix z Guangdong | Feng Huang Dan Cong

430 Kč / 75 g
  • Vyprodáno

Oolong Zmrzlý vrch z Taiwanu | Tai Wan Dong Ding Wu Long

147 Kč / 50 g