Hei Cha

Yamabuki Nadeshiko ORG

431 Kč / 50 g

Baishaxi Anhua Hunan Fu Cha - cihla 300 g | Baishaxi Anhua Hunan Fu Zhuan

121 Kč / 50 g

2011 Ching Yuen Cha - čaj 250ti letého muže | Bi Jia Qing Yuan

217 Kč / 50 g

2009 Starý Ying Kee Luk On | Jia Cang Liu An

217 Kč / 50 g