Gong Fu Cha

Bílý porcelánový gaiwan 150 ml

528 Kč / 1 ks

Bílá porcelánová miska 75 ml

140 Kč / 1 ks

Bílý porcelánový slíváček 200 ml

528 Kč / 1 ks

Pomůcky pro Gong Fu Cha "Ip Man"

653 Kč / 1 ks