Černý čaj

Černý čaj s vonokvětkou z Guilinu | Gui Hua Hong Cha

121 Kč / 50 g
  • Nové

Taiwanský Lapsang Souchong | Tai Wan Zheng Shan Xiao Zhong

121 Kč / 50 g

2020 Darjeeling Upper Fagu Spring Enigma

190 Kč / 50 g

2020 Darjeeling Giddapahar AV2 Wonder

147 Kč / 50 g

Zlaté špičky z Yunnanu ORG | Dian Hong Jin Hao

190 Kč / 50 g

2020 Darjeeling Upper Fagu FTGFOP1 FF EX-01

147 Kč / 50 g

Taiwanský divoký černý čaj | Shan Cha

383 Kč / 50 g

Taiwanský černý ze Shanlinxi | Shan Lin Xi Hong Cha

344 Kč / 50 g

Taiwanský černý Wuyi | Wu Yi Hong Cha

321 Kč / 50 g

Taiwanský černý Jin Xuan | Jin Xuan Hong Cha

321 Kč / 50 g

2018 Černý čaj z Matai v Yunnanu | Matai Dian Hong Cha

321 Kč / 50 g

Černý Keemun Gong Fu Cha ORGANIC | Qi Men Hong Gong Fu Cha

387 Kč / 50 g

Assam CTC BP ORGANIC

77 Kč / 75 g
  • Vyprodáno